WINDYKACJA

Kancelaria uczestniczy we wszystkich etapach dochodzenia należności w celu ich szybkiego odzyskania.

Działania windykacyjne obejmują:

 • postępowania polubowne,
 • postępowanie w celu odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i pojednawczym,
 • zastępstwo egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym i czynny udział w tym postępowaniu.
 • Kancelaria "Casus Fortuitus" gwarantuje szybkość swoich działań, niezawodność, a także szeroką wiedzę z każdego zakresu.  ANTYWINDYKACJA

  Kancelaria uczestniczy we wszystkich etapach (przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym) obrony dłużnika.

  'Casus Fortuitus' uczestniczy także w obronie dłużnika w postępowaniu przed sądem elektroniczym.